บทสัมภาษณ์พิเศษ ‘จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์’ ยกเครื่องกฎหมาย… ทางรอด “ศึกษาไทย” ?? (คลิป)

วันที่ 2 มกราคม 2562 - 15:58 น.

 

อ่านเนื้อหาบทสัมภาษณ์พิเศษได้ที่

https://www.matichon.co.th/education/news_1297872

คณะผู้วิจัย - รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์, ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์, ดร.สุวารี   เจริญมุขยนันท, ดร.กนิษชานันท์ ช่วยเรือง

30 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ประชาชนคนไทยให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพในระดับต่างๆ มากขึ้น แนวโน้มสถิติการใช้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงขึ้นโดยลำดับ   โดยเฉพาะตั้งแต่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับคนไทยทุกคน     ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการมากขึ้น   โดยมีผู้ศึกษาและทำการสำรวจความพึงพอใจกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการสุขภาพอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เป็นการดำเนินการภายในขององค์กร เช่น โรงพยาบาลต่างๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ หรือในรูปแบบงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์หรือเป็นวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงการสำรวจในภาพรวมโดยหน่วยงานในระดับประเทศ เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพทุกปี โดยมอบหมายสำนักวิจัยภายนอกให้ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เชิญประชุมกลุ่มผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภายใต้ "โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospicecare) ในประเทศไทย"

กระทรวง สาธารณสุขเตรียมส่งแพทย์กว่า 1,000 คนในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลับทำงานในภูมิลำเนาทำให้แพทย์ กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดโครงการมีแพทย์ลาออกร้อยละ 18 จับมือกระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4-6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชนย้ำรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ

เครือ ข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ “ยาอดบุหรี่” ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยผู้ป่วยติดบุหรี่เข้าถึงการรักษา แถมรุกงานป้องกัน ลดอัตราป่วยสาเหตุจากบุหรี่ ลุ้นรอบรรจุบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ด้าน สปสช.เผยที่ผ่านมาใช้งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หนุนหน่วยบริการช่วยผู้ป่วยเลิกบุหรี่ พร้อมสนับสนุนยาอดบุหรี่ชั่วคราวเพื่อดูแลผู้ป่วย 

เว็บไซต์แนวหน้า : คลังจับตากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เสี่ยงเจอปัญหาสภาพคล่องในอนาคต เหตุภาระผูกพันขยายตัวต่อเนื่อง คนสูงอายุเพิ่ม รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการควบคุมรายจ่าย สร้างรายได้เพิ่ม ลดเงินอุดหนุนและภาระการคลัง

The Guardian : ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยในช่วงระยะเวลา 8 ปีโดยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์รายงานในวารสารเดอะบีเอ็มเจ (The BMJ) ระบุว่า ความผิดพลาดทางการแพทย์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 3 ในสหรัฐอเมริกา รองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากความผิดพลาดทางการแพทย์กว่า 250,000 คน

ช่วง นี้สื่อประโคมข่าวเรื่องการจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมบ่อยเหลือเกิน บ่อยจนกระทั่งอ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าจะไปกันผิดทิศผิดทาง ต้องเข้าใจกันหน่อยว่า การจัดตั้งระบบดูแลรักษาอะไรขึ้นมาเป็นพิเศษสักอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าจู่ๆ จะสั่งการจัดตั้งก็จะทำได้เลย และไม่ใช่ว่าจะจัดให้แล้วจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทีทันใด

ระบบจะต้องการทั้งสถานที่ ทั้งเวลา ทั้งคน ทั้งการจัดวิธีการทำงาน แถมจะลามปามไปถึงเรื่องงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นสพ.กรุงเทพ ธุรกิจ : คปภ.เล็งจุดพลุ "ประกันภัยหมอผ่าตัด" ช่วยเคลียร์ค่าฟ้องร้องกรณีหมอผิดจริง ลดปัญหาสมองไหลไปโรงพยาบาลเอกชน ระบุข้อพิพาทมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกระแสคนไทยแห่ทำศัลยกรรมเพิ่มขึ้น รับมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด "จมูกเบี้ยว-เสริมอกมีปัญหา"

www.weforum.org : ในระหว่างที่ประชาคมโลกกำลังให้ความสนใจกับการประชุมที่เมืองดาวอสนี้หลายคนคงนึกถึงจุดเด่นของสวิตเซอร์แลนด์ใน แง่ของการเป็นประเทศแห่งบริการที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือกันว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก