Other News

Other News

ยันสิทธิประโยชน์บัตรทองใส่เพดานเทียมผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวมีประโยชน์

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

“ประธานที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันฯ” ยัน “ใส่เพดานเทียมมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ แม้จะเป็นเพดานโหว่เพียงด้านเดียว” ช่วยจัดเรียงสันเหงือก ทำให้การเรียงตัวของฟันดีขึ้น ช่วยทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น สวยงามขึ้น ขณะนี้มีความขัดแย้งในความเห็นของแพทย์ที่ให้การรักษาว่าควรใส่เพดานเทียมก่อนการผ่าตัดหรือไม่ เท่าที่ทราบ สปสช.ไม่ได้บังคับให้ใส่ก่อนการผ่าตัด ใครจะทำก็ได้ถ้าเห็นสมควรและคิดว่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วย ระบุทันตแพทย์ทำด้วยจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทนในการทำ แนะ สปสช.ควรรับฟังข้อมูลรอบด้าน ผู้ป่วยควรมีสิทธิ์ในสิ่งที่ควรได้

ออกประกาศสิทธิผู้ป่วยใหม่ฉบับใหม่ เพิ่มข้อพึงปฏิบัติ

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

แพทยสภาผนึกสภาวิชาชีพแถลงข่าว คำประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติฉบับใหม่ นายกแพทยสภาเผยฉบับเดิมใช้มา 17 ปีแล้ว จึงควรออกฉบับใหม่ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องสิทธิชัดเจน และเพิ่มข้อพึงปฏิบัติด้วย รวมถึงข้อควรรู้ทางการแพทย์ เช่น การรักษาทุกชนิดมีความเสี่ยงเกิดผลไม่พึงประสงค์ได้ และเหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้จะระมัดระวังเพียงพอแล้ว ส่วนกรณีเครือข่ายผู้ป่วยตั้งข้อสังเกตจำกัดสิทธินั้น ต้องประสานความเข้าใจร่วมกันให้ได้

ไทยยันคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ รับรองปฏิญญาอาเซียน

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงแรงงาน เดินหน้านโยบายคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ เปิดสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์ มีล่ามแปลภาษาตามสัญชาติ เข้มตรวจแรงงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่เป้าหมายการรับรองปฏิญญาอาเซียน ก่อนเปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนในอาเซียนให้ข้อเสนอแนะการดำเนินการภาครัฐต่อการจัดการแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ ประเทศมาเลเซีย ด้าน "ผู้แทน ILO" ชื่นชมรัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกได้ทบทวนความร่วมมือระดับพหุภาคีและทวิภาคี สร้างความเป็นธรรมแก่แรงงานอพยพ เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน

ปฏิรูปสาธารณสุขจีน เปิดรับต่างชาติ ลดภาระภาครัฐ

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ประชาชาติธุรกิจ : การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศจีน ถือเป็นอีกนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลแดนมังกรชุดปัจจุบันให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องช่องว่างทางการรักษาพยาบาล ที่สร้างภาระให้กับโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ ทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอีกมาก อันเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ประกอบกับจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น

ปิยะสกล เผยปี 59 เร่งพัฒนางานสาธารณสุข บรรลุเป้าหมาย UN พร้อมรับ AEC

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.เร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ให้บรรลุเป้าหมาย 13 ข้อ สู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ปรับตัวสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพไทย รองรับประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ

สิทธิบัตรยา : อุปสรรคต่อประเทศกำลังพัฒนา

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

เอริกา เพนโฟล์ด : The Conversation
เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนาจากสิทธิบัตรและข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยศูนย์กลางของปัญหานั้นก็อยู่ที่การพัฒนาและการไหลบ่าของยาสามัญราคาถูกซึ่งประเทศกำลังพัฒนาจำเป็นต้องใช้ในการรักษาเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่ออื่น นอกจากนี้อุตสาหกรรมยาสามัญยังมีความจำเป็นต่อการจัดหายาต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งรุมเร้าด้วยปัญหาการระบาดของเอชไอวีและการเข้าไม่ถึงหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพและยา

'คนกรุง' เมินใช้สิทธิบัตรทอง เบื่อรอคิว-ไม่ชอบความแออัด

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

สปสช.พบคนกรุงเทพฯใช้สิทธิบัตรทองน้อย เหตุเบื่อภาพความแออัด รพ.รัฐ เร่งแก้ปัญหาดึงคลินิกเอกชนเข้าร่วม เปิดบริการหลังเลิกงานเอาใจสไตล์คนกรุง ด้าน กทม.ขยายคลินิกโรคคนเมืองเพิ่ม

2 ปี เขตสุขภาพ สธ. เกิดนวตกรรมเด่นบริการประชาชนในพื้นที่ 130 เรื่อง

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

สธ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการจัดบริการที่ดีสำหรับประชาชน จาก 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ เผยในรอบ 2 ปี เกิดผลงานฯ 130 เรื่อง นำไปใช้ได้จริง ชี้ ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มาจากความมุ่งมั่นบุคลากรทั่วประเทศ และความร่วมมือจากราชวิทยาลัย ชมรม สมาคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชนเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล

ทีดีอาร์ไอชี้ หาก สธ.เป็นทั้ง ‘ผู้ซื้อ-ผู้ให้การรักษา’ ทำประชาชนเสียประโยชน์

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

“ทีดีอาร์ไอ” ชี้ สธ.ยืน 2 ขา เล่นบทบาททั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ทำประชาชนเสียประโยชน์ เหตุดูแลสิทธิการรักษาไม่เต็มที่ คอยห่วง รพ.ขาดทุน กระทบบริการในระบบบัตรทอง แนะ สธ.ทำหน้าที่ทำหน้าที่ผู้ดูแลกองทุนซื้อบริการสุขภาพแทนประชาชนในทุกกองทุน แต่ต้องโอน รพ.ออกนอกสังกัด ถ้าทำได้ก็โอน สปสช.กลับมาเป็นกรมได้ ด้าน “ดร.อัมมาร” ระบุ บทบาท สธ.-สปสช.ปัจจุบันแยกไม่ออก ต้นเหตุจากการเมือง สธ. ทำบริหาร 2 หน่วยงานก้าวก่ายกัน แนะต้องแยกขาด

สพฉ.-สภาการพยาบาล พัฒนาพยาบาลฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

Written by Health Focus on Sunday, 13 September 2015. Posted in Other News, News

สพฉ.จับมือสภาการพยาบาลพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบุพยาบาลถือเป็นกำลังหลักในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมเร่งสร้างความคุ้มครองให้พยาบาล

‘ทีดีอาร์ไอ’ แนะ สธ.ลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง

‘ปิยะสกล’ เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

เว็บไซต์เดลินิวส์ : "ปิยะสกล" เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ประสานระบบทุกกองทุน

ถึงเวลาแยกกองทุนประกันสังคมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ?

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

สิทธิชัย นครวิลัย : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาค้าแรงงาน ซึ่งยังคงมีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างในการดูแลคนเหล่านี้ ทั้งในด้านความถูกต้องตามกติกา การเข้ามาแย่งงานคนไทย และขณะเดียวกันก็มีแง่มุมของมนุษยธรรม ที่ถูกตั้งคำถามว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในด้านสภาพการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน รวมไปถึงการได้รับสิทธิ "ประกันสังคม" ด้วยหรือไม่

‘นิมิตร์’ ชี้นักวิชาการต้องกล้าหาญประกาศ ‘กองทุนเดียวเพื่อลดเหลื่อมล้ำ'

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

“นิมิตร์” ชี้ข้อเสนอ ทีดีอาร์ไอเท่ากับยอมรับประเทศมีหลายกองทุนสุขภาพได้ ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ รังแกคนจน แถมไม่ชี้ชัดคนชั้นกลางไม่ใช้บัตรทอง เหตุ สธ.ต้องการยืน 2 ขา เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ส่งผลการรักษาระบบบัตรทองไม่มีประสิทธิภาพ ย้ำนักวิชาการต้องกล้าหาญประกาศ “รวมกองทุนเดียว” ด้าน “ดร.อัมมาร” แจงเห็นด้วยกับข้อเสนอแต่รอรวมกองทุนเดียวเป็นไปได้ยาก ต้องเดินหน้าส่วนที่พร้อมก่อน ขณะที่ “ดร.วรวรรณ” ชี้ เป้าหมายคือลดความเหลื่อมล้ำ รวมกองทุนไม่ใช่หนทางเดียว

‘หมอปิยะสกล’ เร่ง สธ.ขับเคลื่อนงานเน้นหลักบูรณาการ ติดตามผลทุก 3 เดือน

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

News (2012-2015)