Other News

Other News

ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนเพื่อผู้ด้อยโอกาส

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

โนห์แลนลา ซูมาโล : The Conversation
เดอะ คอนเวอร์เซชั่น : ชุมชนยากไร้และด้อยโอกาสในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางหลายชาติยังคงเผชิญกำแพงหลายชั้นที่ขัดขวางการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงขอบเขตการบริการที่จวนเจียนถึงขีดจำกัด นอกจากนี้สุขภาพของประชาชนในชุมชนด้อยโอกาสยังทับถมด้วยปัญหาการเข้าถึงการขนส่ง น้ำสะอาด ตลอดจนสุขาภิบาลและโภชนาการ จึงจำเป็นที่บริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มรากหญ้าต้องสามารถตอบสนองต่อความท้าทายที่หลากหลายและซับซ้อนในเวลาเดียวกัน

การสาธารณสุขออสเตรเลีย ความท้าทายการปฏิรูปภายใต้ระบบที่แยกส่วน

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

เจน ฮอล : The New England Journal of Medicine
N Engl J Med 2015 : ระบบสาธารณสุขของออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างสูงในแง่ของผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีด้วยการควบคุมต้นทุนที่สมเหตุสมผล ซึ่งชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอายุคาดเฉลี่ยยาวนานที่สุดและมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีที่ยาวนาน ขณะที่ต้นทุนด้านสาธารณสุขเมื่อประเมินตามสัดส่วนจีดีพีแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ผลคัดเลือกผู้แทน 8 จังหวัดเขต 4 สู่เวทีคัดเลือกบอร์ดหลักประกันสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่  28 กันยายน 2558 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ระดับจังหวัดในการคัดเลือกกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คนจากในพื้นที่ 8 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก

สสจ.อยุธยา-สปสช.เขต 4 บูรณาการแผนสุขภาพ ปี 59 เน้นกองทุนตำบลดูแลผู้สูงอายุ

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

สสจ.พระนครศรีอยุธยาบูรณาการจัดทำแผนดำเนินการระบบบริการสุขภาพปี 59 เน้นขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์เยียวยาผู้เสียหาย ยึดแนวทาง ม.41 บัตรทอง

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

นสพ.มติชน : สปส.วางแนวทางเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ใช้รูปแบบ ม.41 บัตรทอง เตรียมนำเสนอบอร์ดการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อออกเป็นประกาศ คกก.การแพทย์ต่อไป

สช.หนุนวางกรอบใช้โซเชียลมีเดีย สกัดละเมิดสิทธิสุขภาพ

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

เวที สช.เจาะประเด็น ห่วงสังคมไทยใช้เทคโนโลยีไม่ยั้งคิด ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ยกกรณีเหตุระเบิดราชประสงค์-ดาราในห้องฉุกเฉินเป็นอุทาหรณ์ นักวิชาการหนุนวางบรรทัดฐาน มาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้องค์กรวิชาชีพถือปฏิบัติ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียแนะเผยแพร่กติกา ความรู้ ให้กับสังคมควบคู่ไปด้วย

พิษเศรษฐกิจ ลาม 'รพ.เอกชน' คนชั้นกลางแห่ใช้บริการรัฐ

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

นสพ.สยามธุรกิจ : วิกฤติเศรษฐกิจลามไม่หยุด โรงพยาบาลเอกชนกระอัก คนไทยระดับกลางหดหาย ถึงเวลาป่วยไข้ต้องยอมเบียดเสียด หันไปใช้บริการรัฐหรือไม่ก็เน้นราคาถูก ตลอดจนซื้อยากินเอง เพื่อเซฟเงินในกระเป๋า ส่วนผู้ประกอบการพลิกเกมเน้นลูกค้าต่างชาติเพื่อชดเชยตลาด

สภาการพยาบาลจัดทำเวชปฏิบัติดูแลผู้ป่วย “CNPG 11 กลุ่มโรค” เพิ่มปลอดภัยผู้ป่วย-พยาบาล

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

เวทีการเสวนา “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย Severe sepsis และ septic shock อดีต ปัจจุบัน อนาคต” เผย ฝีมือแพทย์ไทยพัฒนา “แนวปฏิบัติช่วยเพิ่มอัตรารอดของผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง” เป็นที่ยอมรับ แถมตีพิมพ์วารสารการแพทย์ต่างประเทศ ขยายสู่การปฏิบัติ รพ.ทั่วประเทศ ด้าน  “สรพ.” จัดทำแผนความปลอดภัยใน รพ.ขับเคลื่อน 3 ปี พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลหนุนดูแลผู้ป่วยวิกฤต ขณะที่ สภาการพยาบาล จัดทำ “CNPG 11 กลุ่ม” เพิ่มความปลอดภัยผู้ป่วยและพยาบาล คาดเริ่มใช้ปี 59 นี้

สิทธิประโยชน์ใหม่ผู้ประกันตน เริ่ม 20 ต.ค.นี้

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

สปส.แจงสิทธิประโยชน์ใหม่ผู้ประกันตนตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับใหม่ที่จะมีผล 20 ต.ค. เพิ่มค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร เงินช่วยเหลือกรณีได้รับความเสียหายอัตราเดียวกับ สปสช.พร้อมเตรียมศึกษาสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ

WHO ผนึก สสส.เดินหน้าสร้างสุขภาพในอาเซียน

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

WHO ผนึก สสส.เดินหน้าสร้างสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ สสส.เป็นผู้นำการวางระบบการเงินการคลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เน้นป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยายกองทุนสุขภาพแบบ สสส.หวังคุมปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ อาหาร สร้างกิจกรรมทางกาย ลดโรคติดต่อเรื้อรัง ที่ทำให้คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตายปีละกว่า 7.9 ล้านคน

อย.ปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ ยกระดับมาตรฐานรับ AEC

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

อย.เผยผลงานรอบ 1 ปี ของการยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อความสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันกับนานาชาติ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตั้งแต่กฎระเบียบการควบคุมดูแลเครื่องมือแพทย์ ปรับปรุง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551เพิ่มมาตรการควบคุมการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ โดยให้จัดเตรียมเอกสารสำคัญและหลักฐานให้สอดคล้องกับสากลพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบ ISO 13485 ตลอดจน การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้เอื้อประโยชน์ต่อการค้า การส่งออกและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สธ.หนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมมือ ร.ร.สอนทักษะดูแลสุขภาพ

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.สนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง

เขตสุขภาพ สธ.พัฒนาระบบบริการจิตเวชไร้รอยต่อ เพิ่มตรวจรักษา รพศ./รพท. ขยายลง รพช.

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

เขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตและกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและผู้ป่วยโรคจิต เน้นบริการเครือข่ายไร้รอยต่อมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เพิ่มบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ขยายบริการลงโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง ตั้งเป้าเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วยโรคจิตในปี 2559 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โรคซึมเศร้าร้อยละ 37

ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียน พ.ย.นี้

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สุขภาพอาวุโส 10 ประเทศอาเซียน ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ 20 ประเด็นแผนพัฒนาสุขภาพอาเซียน พ.ศ. 2558 – 2563 อาทิ การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การรองรับสังคมผู้สูงอายุ ในเดือนพฤศจิกายน 2558

<<  1 2 3 [45 6 7 8  >>  

News (2012-2015)