Friday, 29 April 2016 09:39

ทันตแพทยสภาหนุนมติ สปท.ขึ้นภาษีน้ำหวาน ชี้ช่วยลดปัญหาฟันผุได้

Rate this item
(0 votes)
ทันต แพทยสภาหนุนมติ สปท.ขึ้นภาษีน้ำหวาน น้ำอัดลมที่มีน้ำตาลเกินค่ามาตรฐาน ชี้ช่วยลดปัญหาโรคฟันผุ ลดเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น

ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ

 

ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภาเห็นด้วยกับมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีข้อเสนอการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุ และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือโรค NCDs ซึ่งในระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การบริโภคน้ำตาลที่คนไทยได้รับนั้น มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 26 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลก​แนะนำถึง 4 เท่า และคนไทยบริโภคน้ำตาลมากเป็นอันดับที่ 9 จากการสำรวจ 52 ประเทศ ซึ่งสัดส่วนการได้รับน้ำตาลของคนไทยนั้นมาจากการบริโภคทางอ้อม เช่น อาหารและเครื่องดื่มซึ่งเพิ่มมากถึงครึ่งหนึ่งของน้ำตาลที่บริโภคทั้งหมด

นายกทันตแพทยสภา กล่าวต่อว่า การจัดการด้านราคาถือเป็นมาตรการที่ส่งผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มที่มีความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นนอกจากการรณรงค์ให้คนไทยลดการกินหวานแล้ว การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพิ่มในเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกิน 6% และเสนอให้จัดเก็บเป็นขั้นบันไดตามปริมาณน้ำตาลนั้น จะช่วยให้ลดผลกระทบจากกลุ่มโรค NCDs เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ รวมทั้งโรคฟันผุอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันเฉพาะกลุ่มโรค NCDs เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการรักษามากถึง 2.14% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 

แหล่งที่มาของข่าว : Website Health Focus

http://www.hfocus.org/content/2016/04/12083

Read 891 times Last modified on Friday, 29 April 2016 09:45