Articles tagged with: โสภณ เมฆธน

27 พ.ย.58 ‘97 ปีการสาธารณสุขไทย’

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี 2559

สธ.เดินหน้า 10 เป้าหมายสุขภาพ พร้อมลงนามคำรับรองปฏิบัติงานของผู้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ

สธ.-สปสช.-ท้องถิ่น บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ ปี 59 นำร่อง 1 แสนคนใน 1 พันตำบล

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

สธ.ตั้งเป้าคนไทยสุขภาพแข็งแรง อายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี ภายใน 10 ปี

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมบุคลากร รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเวทีสุขภาพโลก ตั้งเป้าคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี ภายใน 10 ปี

สธ.พัฒนา รพ.ละอุ่น จ.ระนอง รองรับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข สร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง ทดแทนตึกเดิม รองรับการเพิ่มของประชากร รวมทั้งนักท่องเที่ยว โดย จ.ระนอง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ได้พัฒนารองรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งน้ำพุร้อนที่นี่มีลักษณะพิเศษคือไม่มีสารกำมะถัน ทำให้ไม่มีกลิ่น

สธ.ปฏิรูป 5 เรื่อง บรรลุเป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ใน 20 ปีข้างหน้า

Written by Health Focus on Saturday, 14 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุขปฏิรูประบบสุขภาพ 5 เรื่องหลัก ความเป็นเอกภาพการบริหารจัดการ การเงินการคลังด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัจจัยเสี่ยง จัดระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการใช้ภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยในการพัฒนาสุขภาพ เพื่อบรรลุระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค์ในอีก 20 ปีข้างหน้าและเป้าหมายสุขภาพระดับโลก

สธ.กำหนดวาระพัฒนาสาธารณสุข 4 ด้าน รองรับประชาคมอาเซียน

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียนภายหลัง ปี 2558 กำหนดวาระพัฒนาด้านสาธารณสุข 4  ด้าน คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โต้ตอบและรับมือกับภัยคุกคาม เข้าถึงการดูแลสุขภาพ อาหารและน้ำปลอดภัย เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรไทย คุมเข้มมาตรฐาน เพิ่มส่งออกในอาเซียน

Written by Health Focus on Sunday, 01 November 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรไทย การขึ้นทะเบียน การเฝ้าระวังความปลอดภัยวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด คุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ เพิ่มการส่งออกในภูมิภาคอาเซียน สร้างรายได้ประเทศ

“หมอปิยะสกล” มอบนโยบายปี 59 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.มอบกรอบการทำงานให้บรรลุนโยบายที่กำหนด 8 ข้อ เน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ต้องเห็นผลงานเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน 6 เดือน และ1 ปี เพื่อเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

‘ทีดีอาร์ไอ’ แนะปรับ รพ.รัฐเป็นองค์การมหาชน ส่วน รพ.เล็กรวมกลุ่ม ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

Written by Health Focus on Saturday, 13 June 2015. Posted in Other News, News

เสนอ ปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ แนะแปลง รพ.รัฐเป็นองค์การมหาชน ส่วน รพ.เล็กให้ใช้วิธีรวมกลุ่ม รพ.เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมแยกหน่วยออกนโยบายและกำกับดูแลออกจากหน่วยให้บริการ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมมีกรรมการจากประชาชนร่วมบริหาร

สธ.ชง “พรบ. โรคติดต่อ” ให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตราย

Written by Health Focus on Wednesday, 13 August 2014. Posted in Other News, News

สธ. เตรียมเสนออนุมัติโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เป็นโรคที่ 6 ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่ ผลการตรวจเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ตรวจแล้ว 381 คน ไม่พบรายใดมีอาการผิดปกติ ขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รู้สถานการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สปสช.จับมือคร.เตรียมเดินหน้าขยายดูแลผู้ติดเชื้อในรพ.สต.

Written by Health Focus on Saturday, 26 April 2014. Posted in Other News, News

สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข เตรียมเดินหน้าโครงการ Task shifting เพื่อศึกษารูปแบบการขยายระบบดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จาก รพช.สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก หวังให้เกิดการดูแลติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ซ้ำลดภาระงานและความแออัดในโรงพยาบาล

สธ.เตรียมเจ้าหน้าที่กว่า 1.6 แสนคนรับมืออุบัติเหตุ-เจ็บป่วยช่วงปีใหม่

Written by Health Focus on Monday, 30 December 2013. Posted in Other News, News

สาธารณสุขเตรียมพร้อมโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน 1,500 แห่งทั่วประเทศ ระดมกำลังแพทย์ผ่าตัดทุกสาขา แพทย์อื่นๆ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เต็มพิกัดกว่า 160,000 คน ประจำห้องฉุกเฉิน ผ่าตัด หอผู้ป่วย ไอซียู พร้อมจัดทีมแพทย์กู้ชีพพร้อมรถพยาบาลปฏิบัติการเกือบ 14,000 คัน รับมืออุบัติเหตุจราจร เจ็บป่วยฉุกเฉินช่วงปีใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง หวังดูแลทุกคนมีชีวิตรอดและปลอดภัย ประชาชนโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ฟรีที่ 1669 พร้อมทั้งเปิดผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบมีประชาชน 1 ใน 4 ตั้งใจ ดื่มฉลอง ปีใหม่ เชียร์หน่วยราชการปฏิบัติตามกฎหมายแอลกอฮอล์ ห้ามคนดื่มขับรถ

3 หน่วยงานหลักสุขภาพ ชูแผนงานเน้นบูรณาการสู่เป้าหมายสกัดโรคทุกช่วงวัย

Written by Health Focus on Saturday, 21 December 2013. Posted in Other News, News

3 หน่วยงานหลักด้านสุขภาพ ร่วมวางแผนบูรณาการทำงานทั้ง ควบคุมโรค-สุขภาพกาย-สุขภาพจิต ร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า มุ่งสู่เป้าหมายสกัดโรคภัยที่คุกคามประชาชนในทุกช่วงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคสร้างชื่อคว้ารางวัลระดับชาติ"รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี 2556"

Written by Health Focus on Monday, 21 October 2013. Posted in Other News, News

สยามรัฐ - สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2556 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค สร้างชื่อถึงคว้าสองรางวัล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลดีเด่นประเภทบูรณาการ การบริการที่เป็นเลิศส่วนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัลดีเด่นประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

[12  >>  

News (2012-2015)