Articles tagged with: อำพล จินดาวัฒนะ

ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็น เตรียมนำร่องใช้ใน รพ.สธ.

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

กรมการแพทย์ยกร่างแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน เชื่อประชาชนได้ประโยชน์ในการเลือกบริการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม พร้อมเตรียมนำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21-23 ธ.ค.นี้ นำร่องใช้เป็นมาตรฐานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.

สช.หนุนวางกรอบใช้โซเชียลมีเดีย สกัดละเมิดสิทธิสุขภาพ

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

เวที สช.เจาะประเด็น ห่วงสังคมไทยใช้เทคโนโลยีไม่ยั้งคิด ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ยกกรณีเหตุระเบิดราชประสงค์-ดาราในห้องฉุกเฉินเป็นอุทาหรณ์ นักวิชาการหนุนวางบรรทัดฐาน มาตรา 7 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้องค์กรวิชาชีพถือปฏิบัติ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญโซเชียลมีเดียแนะเผยแพร่กติกา ความรู้ ให้กับสังคมควบคู่ไปด้วย

ปลุกสังคมเรียนรู้ ‘สิทธิการตาย’ จากไปตามธรรมชาติ ปฏิเสธรักษาวาระสุดท้าย

Written by Health Focus on Sunday, 05 July 2015. Posted in Other News, News

เวที สช. เจาะประเด็นหนุนสิทธิผู้ป่วยตายตามธรรมชาติ ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รับมือสังคมผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง นักกฎหมายชี้คำพิพากษาศาลปกครองช่วยคุ้มครองแพทย์ ขณะที่ รพ.จุฬาฯ ตั้งทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พร้อมให้สิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้าย

‘ทีดีอาร์ไอ’ แนะปรับ รพ.รัฐเป็นองค์การมหาชน ส่วน รพ.เล็กรวมกลุ่ม ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

Written by Health Focus on Saturday, 13 June 2015. Posted in Other News, News

เสนอ ปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ แนะแปลง รพ.รัฐเป็นองค์การมหาชน ส่วน รพ.เล็กให้ใช้วิธีรวมกลุ่ม รพ.เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมแยกหน่วยออกนโยบายและกำกับดูแลออกจากหน่วยให้บริการ เพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ พร้อมมีกรรมการจากประชาชนร่วมบริหาร

คสช.เดินหน้าลดเหลื่อมล้ำสิทธิรักษา ดึงประชาชนปฏิรูประบบสุขภาพ

Written by Health Focus on Sunday, 03 August 2014. Posted in Other News, News

ปลัดสธ.เผยผลการประชุมหารือระหว่างคสช. สธ. สปสช. สสส. และสช. ให้ความสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำระหว่าง 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุบรวมเป็นกองทุนเดียว เตรียมตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนสุขภาพ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการยกร่าง ส่วนวาระการปฏิรูประบบสุขภาพ ให้นำมติ 5 ข้อจากสมัชชาสุขภาพมาแปลงสู่การปฏิบัติ และจะหารือเรื่องนี้ในเวทีปฏิรูปรพบบสุขภาพอีก 2 สัปดาห์ พร้อมดึงภาคปชช.เข้าร่วม

เตือนสธ.อย่ารวบอำนาจ ปฏิรูปสุขภาพต้องกระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วม

Written by Health Focus on Friday, 18 July 2014. Posted in Other News, News

สช.เตรียมจัดเวที ลดความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข เชิญ สธ. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือพร้อมถกขับเคลื่อนปฏิรูประบบสุขภาพไปในทิศทางเดียวกัน ลดการอภิบาลโดยรัฐ เน้นบริหารแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ ยึดแนวทางมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พร้อมเผย ตย.ปัญหาบริหารรวมศูนย์อำนาจทำแพทย์จบใหม่ 4 เดือน ยังรอบรรจุ ทำงานไม่ได้รับเงินเดือน พร้อมกังวล สธ.เดินหน้าเขตสุขภาพ และตั้ง คกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ กลายเป็นการรวบอำนาจ สร้างความขัดแย้ง

4 พื้นที่รับรางวัล "สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ" แก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่สุดเจ๋ง

Written by Health Focus on Wednesday, 26 February 2014. Posted in Other News, News

เปิด 4 พื้นที่ได้รับรางวัลสมัชชาสุขภาพห่งชาติ 2556 พบกรณีสร้างท่าเรือน้ำลึก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ได้รางวัลด้วย เหตุนำกระบวนการเอชไอเอไปดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่

News (2012-2015)