Articles tagged with: สังคมผู้สูงอายุ

ไทยสู่สังคมสูงวัย ‘แก่ก่อนรวย’ ต้องรื้อระบบ 'บำนาญ-แรงงาน-สุขภาพ'

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

"ธนาคารโลก" เผยภูมิภาคเอเชียตะวันออก เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ระบุไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แถมแก่ก่อนรวย แนะเร่งปฏิรูปตลาดแรงงาน-ระบบบำนาญ เปลี่ยนระบบสุขภาพให้หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ

สธ.-สปสช.-ท้องถิ่น บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ ปี 59 นำร่อง 1 แสนคนใน 1 พันตำบล

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

‘ประยุทธ์’ แนะอาเซียนจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ ปชช.สร้างความเข้มเเข็งจากภายใน

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

พล.อ.ประยุทธ์ ร่วมกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียน เน้นสร้างเข้มแข็งจากภายใน มีเอกภาพ พร้อมรับมือกับความท้าทาย แนะ รัฐบาลควรพิจารณาจัดสรรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งไทยพร้อมจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้

กมธ.สธ.เยอรมนี ชี้โจทย์ท้าทาย 30 บาท ต้องพัฒนารับ ‘สังคมสูงอายุ ระบบทันสมัยและยุติธรรม’

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

กมธ.สธ.เยอรมนี ดูงานระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย ชี้ไทยประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนมีประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลุมในงบ ประมาณจำกัด แต่โจทย์ท้าทายต่อไปคือการจัดระบบสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และจะจัดระบบอย่างไรให้ทันสมัยและยุติธรรมภายใต้งบที่มีจำกัด

หมอมงคล ชี้ รพ.ป่าตอง ออกนอกระบบไม่สำเร็จ เหตุ ขรก.ส่วนกลางยังหวงอำนาจ

Written by Health Focus on Sunday, 02 August 2015. Posted in Other News, News

หมอมงคลชี้ภาวะสังคมสูงอายุดันค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพพุ่ง สธ.จำเป็นต้องให้โรง พยาบาลออกนอกระบบอย่างเร่งด่วน แต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะข้าราชการประจำส่วนกลางหวงอำนาจและรัฐบาลไม่มี หัวใจการกระจายอำนาจ ยกตัวอย่าง รพ.ป่าตอง ภูเก็ต ที่มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งบุคลากร รพ. เงิน และการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถทำได้สำเร็จ เพราะติดขัดที่ข้าราชการประจำส่วนกลาง

แนะรัฐบาลหั่นงบความมั่นคง มาอุดหนุนงบค่ารักษาให้ประชาชน

Written by Health Focus on Sunday, 19 April 2015. Posted in Other News, News

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ‘ดร.วิโรจน์’ ชี้เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพช่วยแก้ปัญหาระยะสั้น แนะปรับลดงบบางส่วนมาเพิ่มงบรักษาให้ประชาชน แจงงบที่สามารถทำได้คือ หั่นงบความมั่นคง จ่ายหลักประกันสุขภาพเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลของประชาชนให้ดีขึ้น รัฐต้องหามาตรการรองรับค่าใช้จ่ายรักษาผู้สูงอายุเพิ่ม

‘นพ.รัชตะ’ ประชุม รมต.สธ.อาเซียน ความท้าทายหลักประกันสุขภาพหลังปี 58

Written by Health Focus on Friday, 13 February 2015. Posted in Other News, News

นพ.รัชตะ เข้าร่วมประชุมผู้นำสุขภาพระดับโลกและระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ที่สิงคโปร์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย และการรับมือปัญหาสุขภาพภายหลังปี 2558 จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการดูแลผู้อพยพข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ โดยเร่งสร้างความเข้มแข็งระบบการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนระบบการเงินการคลัง

รัฐบาล วาง 3 นโยบายรับมือสังคมผู้สูงอายุ

Written by Health Focus on Tuesday, 20 January 2015. Posted in Other News, News

“รัฐบาล” วาง 3 นโยบายรับมือสังคมผู้สูงอายุ “นายกฯ” สั่งศึกษาทางเลือก “ประกันตน ม.40-กองทุนเงินออมแห่งชาติ” อันไหนดีกว่า ให้ประชาชนเลือกรับประโยชน์สูงสุด

จาก...บัตรทอง สู่...หมอครอบครัว ปฏิรูประบบสุขภาพไทย

Written by Health Focus on Tuesday, 20 January 2015. Posted in Other News, News

นสพ.มติชน : ปี 2545 ประเทศไทยปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ด้วย "โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ โครงการสามสิบบาท รักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้อย่าง "ทั่วถึง" และ "เท่าเทียม" กันมากขึ้น สมัยนั้น นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือหัวหอกสำคัญในการผลักดันโครงการสามสิบบาทจนเกิดเป็นรูปธรรมในชื่อ "สิทธิบัตรทอง" และรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นนำไปเป็นผลงาน

สปสช.เดินหน้าพัฒนาระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ

Written by Health Focus on Saturday, 19 April 2014. Posted in Other News, News

สปสช.มอบของขวัญวันผู้สูงอายุ รุกงานนำร่อง “โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน” เน้นดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน และที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

ชี้ไทยอีก10ปี'สังคมคนแก่'1:14สุขภาพแย่-ไร้คนดูแล

Written by Health Focus on Wednesday, 26 March 2014. Posted in Other News, News

คมชัดลึก - สธ.เผยปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกว่า 14 ล้านคน ระบุปี 52 กว่า 1 ล้านคนสุขภาพไม่ดี อยู่ลำพัง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุม เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 9.4 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน คาดว่าภายในปี 2568 ไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จำนวนผู้สูงอายุจะมี 14.4 ล้านคน ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือ จะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน

การเคหะฯจุดประกายสังคม วางแผนปั้นที่อยู่อาศัยผู้สูงวัยรายได้น้อย

Written by Health Focus on Tuesday, 11 March 2014. Posted in Other News, News

คมชัดลึก - ขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ" ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนต้องตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต "โครงการวิจัยแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" ซึ่งการเคหะฯ ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ นับเป็นโครงการหนึ่งที่จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นถึงแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งยังเป็นการจุดประกาย ให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของ "ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย" พร้อมช่วยกันขับเคลื่อนให้สามารถเข้าสู่ "สังคมสวัสดิการ" ได้อย่างเป็นรูปธรรม"กฤษดา รักษากุล" ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการให้ความช่วยเหลือเรื่อง ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย  จัดทำขึ้นเพื่อหาแนวทางสำหรับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งศึกษาและทบทวนบทบาทของกองทุนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อต่อการให้ความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย อันจะนำไปสู่การปฏิบัติให้สามารถบูรณาการการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุกับหน่วยงานต่างๆ ได้

บอร์ด สปสช.ตั้งคณะอนุกรรมการการคลังสาธารณสุขระยะยาวร่วม สศช. รองรับสังคมผู้สูงอายุ

Written by Health Focus on Saturday, 15 February 2014. Posted in Other News, News

ฐานเศรษฐกิจ - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เลขาธิการ สปสช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการการคลังสาธารณสุขระยะยาว เกิดขึ้นจากมติของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ สปสช.หารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างรัฐกับผู้ป่วยสูงอายุตามสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานเพราะสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เคาะระฆัง'สังคมสูงวัย'ธุรกิจสุขภาพ ปูพรมรอ

Written by Health Focus on Friday, 15 November 2013. Posted in Other News, News

สยามธุรกิจ - นับถอยหลังสู่สังคมผู้สูงอายุธุรกิจสุขภาพปูพรมรับโอกาสสำคัญโรงพยา-บาลเอกชนปั้นระบบสมาชิกมอบสิทธิพิเศษตรงกลุ่มเป้าหมายส่งรถฉุกเฉินกู้สมองทันท่วงทีอวดแอพพลิเคชั่นเก๋เรียกรถพยาบาลไปในปุ่มเดียวศูนย์สุขภาพชี้วิถีการดูแลแบบองค์รวมมาแรง

ไทยผุด'แคร์เมเนเจอร์'บริการดูแลผู้สูงอายุฟรี

Written by Health Focus on Monday, 21 October 2013. Posted in Other News, News

มติชน - ผู้สูงอายุเพิ่มปีละ 5 แสนคน 'ไทย'เตรียมรับมือร่วม'ไจก้า' ทดลอง'แคร์ เมเนเจอร์'นำร่อง 5 จังหวัด บริการดูแลฟรีถึงบ้านวันละ 3 เวลา

[12  >>  

News (2012-2015)