Articles tagged with: ปิยะสกล สกลสัตยาทร

27 พ.ย.58 ‘97 ปีการสาธารณสุขไทย’

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ. นำชาวสาธารณสุขถวายสักการะกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข โดยในปี 2558 นี้กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 73 ปี และครบ 97 ปีของการสาธารณสุขไทยหลังจากที่สถาปนาครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ.2461ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี 2559

สธ.เดินหน้า 10 เป้าหมายสุขภาพ พร้อมลงนามคำรับรองปฏิบัติงานของผู้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

สธ.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กำหนดเป้าหมายปี 2559 เพื่อคนไทยสุขภาพดี ลดป่วย ลดเสียชีวิต เจ้าหน้าที่มีความสุข รวมถึงการพัฒนาระบบ 10 เรื่อง เน้นบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ด้วยตัวชี้วัดการทำงานที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานระหว่าง ปลัด สธ.-รมว.สธ. และระหว่างผู้บริหารทุกระดับ

สธ.-สปสช.-ท้องถิ่น บูรณางานดูแลผู้สูงอายุ ปี 59 นำร่อง 1 แสนคนใน 1 พันตำบล

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2559 นำร่อง 1 แสนคนใน 1,000 ตำบล ด้วยหลัก “สังคมไทย ใส่ใจผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”

มติ ครม.ให้ สปสช.ดูทะเบียนสิทธิรักษา ปชช. ลดซ้ำซ้อน คาดช่วยรัฐประหยัด 1.4 พันล้าน

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

ครม.เห็นชอบให้ สปสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิรักษา ลดปัญหาสิทธิซ้ำซ้อน คาดว่าช่วยให้รัฐลดค่าใช้จ่ายสุขภาพซ้ำซ้อนลงได้โดย 1,425 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิซ้ำซ้อน 475,000 ราย

สธ.จับมือท่องเที่ยว พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในระยะเร่งด่วนเร่งจัดทำระบบเก็บค่าประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ขยายเวลาพำนักในไทย กรณีเข้ารักษาพยาบาลกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีนจากเดิม 14-30 วัน เป็น 90 วัน ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ จัดทำแพ็คเก็จสุขภาพ และพัฒนาสถานบริการรองรับนักท่องเที่ยว

สธ.ตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมผู้ป่วยและญาติให้พร้อมก่อนกลับบ้าน

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลในสังกัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติเพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในช่วงวาระสุดท้ายที่บ้าน ตามมติสมัชชาอนามัยโลก

“หมอปิยะสกล” มอบนโยบายปี 59 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

Written by Health Focus on Friday, 16 October 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.มอบกรอบการทำงานให้บรรลุนโยบายที่กำหนด 8 ข้อ เน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ต้องเห็นผลงานเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน 6 เดือน และ1 ปี เพื่อเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

สธ.หนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ร่วมมือ ร.ร.สอนทักษะดูแลสุขภาพ

Written by Health Focus on Tuesday, 29 September 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.สนับสนุนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้จริง

ปิยะสกล เผยปี 59 เร่งพัฒนางานสาธารณสุข บรรลุเป้าหมาย UN พร้อมรับ AEC

Written by Health Focus on Monday, 21 September 2015. Posted in Other News, News

รมว.สธ.เร่งพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย ให้บรรลุเป้าหมาย 13 ข้อ สู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ปรับตัวสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพไทย รองรับประชาคมอาเซียน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ลดความเสี่ยงและบรรเทาภัยพิบัติและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเวทีระหว่างประเทศ

‘ปิยะสกล’ เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

เว็บไซต์เดลินิวส์ : "ปิยะสกล" เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ประสานระบบทุกกองทุน

‘หมอปิยะสกล’ เร่ง สธ.ขับเคลื่อนงานเน้นหลักบูรณาการ ติดตามผลทุก 3 เดือน

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

‘หมอปิยะสกล’ ประชุมผู้บริหาร สธ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง เร่งผลักดัน กม. 3 ฉบับกรมควบคุมโรคให้มีผล ทั้งคุมโรคติดต่อ แอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลิตนักระบาดวิทยา ตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของกรมการแพทย์ภายใต้ร่วมทุน รัฐ-เอกชน กรมอนามัยเป็นศูนย์กลางประสานพัฒนาการเด็กระดับประเทศ พร้อมกำชับผู้บริหารวางแผนทำงานปี 59 เพิ่มประสิทธิภาพบริการ ตามผลทุก 3 เดือน

หย่าศึกหมอ-ปฏิรูป 30 บาท ภารกิจใหญ่ 'ปิยะสกล'

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : ในที่สุด ฝ่ายเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงขั้วอำนาจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ต่อสู้ได้สัมฤทธิผล 2 ประการ

‘หมอปิยะสกล’ มอบ คร.เตรียมแผนรับ พ.ร.บ.คุมโรคฉบับใหม่ ‘เพิ่มความก้าวหน้า-เร่งผลิตนักระบาด’

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

‘หมอปิยะสกล’ ชี้ระบบป้องกันควบคุมโรคเป็นหัวใจการสาธารณสุข เผย พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อฉบับใหม่อยู่ระหว่างลงในราชกิจจาฯ คาดมีผลบังคับใช้ในปี 59 มอบกรมควบคุมโรคเตรียมรองรับเพื่อดำเนินการทันที เช่น ตั้ง คกก.ระดับชาติ ระดับจังหวัด สร้างความเข้มแข็งงานระบาดวิทยา เพิ่มการผลิตนักระบาดให้เพียงพอ และให้ก้าวหน้าในตำแหน่ง เฝ้าระวังป้องกันโรค ลดการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจประเทศ

เตรียมเสนอ ‘นพ.ปิยะสกล’ เดินหน้าเขตสุขภาพ ทำแผนกำลังคนลดเหลื่อมล้ำแก้ขาดแคลน

Written by Health Focus on Saturday, 29 August 2015. Posted in Other News, News

“ปลัดณรงค์” เตรียมงานเสนอ “นพ.ปิยะสกล” ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย เดินหน้าเขตสุขภาพ พร้อมพัฒนาทศวรรษสถานีอนามัย เน้นจัดระบบสุขภาพอำเภอ ส่วนเรื่องจัดการภายใน จะเสนอแผนกำลังคนเพื่อลดเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพ หารือ ก.พ.ทั้งเรื่องขาดแคลน และค่าตอบแทน ด้าน นพ.สุทัศน์ มั่นใจ นพ.ปิยะสกล เป็นนักบริหารทำงานกับ ขรก.ประจำได้สบาย เชื่อมีความเป็นกลาง ไม่มีความขัดแย้งกับใคร

News (2012-2015)