Articles tagged with: ประทีป ธนกิจเจริญ

สปสช.ลงนาม U.S. CDC พัฒนานโยบายระบบการคลังสุขภาพเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในไทย

Written by Health Focus on Saturday, 05 December 2015. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) เพื่อพัฒนางานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือทางการฉบับแรกระหว่าง สปสช.และ U.S. CDC เน้นการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการนโยบายงานเอชไอวี และการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการป้องกัน ค้นหาและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย

สธ. สปสช.ลงนาม JICA หนุนไทยต้นแบบหลักประกันสุขภาพ-พัฒนา Long Term Care

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

สธ. สปสช.ลงนามข้อหารือความร่วมมือกับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพระหว่างไทยและญี่ปุ่น ในการพัฒนาบุคลากรและให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับประเทศในประเทศอื่น ด้าน สธ.เผยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมโดยชุมชนสาหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ผลสำรวจประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ปี 58 สูงสุดในรอบ 13 ปี

Written by Health Focus on Friday, 09 October 2015. Posted in Other News, News

ผลสำรวจพึงพอใจบัตรทองปี 58 พบประชาชนพึงพอใจสูงที่สุดในรอบ 13 ปี ได้ 9.11 จากคะแนนเต็มสิบ หมอปิยะสกล ระบุสะท้อนการยอมรับของประชาชนและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพรักษาพยาบาล ส่วนความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข แม้ไม่เท่าประชาชน แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก มอบ สปสช.นำข้อคิดเห็นและผลสำรวจไปปรับปรุง

‘ปิยะสกล’ เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

เว็บไซต์เดลินิวส์ : "ปิยะสกล" เดินหน้าตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ประสานระบบทุกกองทุน

จาก...บัตรทอง สู่...หมอครอบครัว ปฏิรูประบบสุขภาพไทย

Written by Health Focus on Tuesday, 20 January 2015. Posted in Other News, News

นสพ.มติชน : ปี 2545 ประเทศไทยปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ ด้วย "โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ โครงการสามสิบบาท รักษาทุกโรค ทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานได้อย่าง "ทั่วถึง" และ "เท่าเทียม" กันมากขึ้น สมัยนั้น นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือหัวหอกสำคัญในการผลักดันโครงการสามสิบบาทจนเกิดเป็นรูปธรรมในชื่อ "สิทธิบัตรทอง" และรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นนำไปเป็นผลงาน

สปสช.หารือสธ. 20-21 ต.ค.บริหารงบบัตรทองปี 58

Written by Health Focus on Saturday, 18 October 2014. Posted in Other News, News

สปสช.ขยายวันประชุมกับสธ.หารือการบริหารงบกองทุนบัตรทองปี 2558 เป็น 2 วัน พร้อมเปิดเวทีรับฟังปัญหาพื้นที่โดยตรง จ่อลงพื้นที่ 24 - 25 ต.ค. ที่สงขลาและปัตตานี เยี่ยมหน่วยบริการติดตามนโยบายรักษาผู้ป่วยหัวใจ ต้อกระจก

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (2)

Written by Health Focus on Saturday, 26 July 2014. Posted in Other News, News

มติชน- หลังจากมีการเปิดเผยข้อหารือระหว่างที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) และรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคม จิตวิทยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ซึ่งผู้บริหาร สธ.มีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราร้อยละ 30-50 เพื่อความยั่งยืนในระบบการเงินการคลังของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนออกมาคัดค้านแนวคิดดังกล่าว

เจาะถึงราก ปม'ร่วมจ่าย'บัตรทอง (1)

on Saturday, 26 July 2014. Posted in Other News, News

มติชน - ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสข่าวผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีแนวโน้มต้อง "ร่วมจ่าย" ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 30-50 ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นถกในสังคมอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อกังวลว่า หากเป็นจริงตามที่นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) สัดส่วนภาคประชาชน ระบุว่า ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พยายามเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ใช้สูตรดังกล่าว เท่ากับว่า คนไทยกว่า 49 ล้านคน ที่อยู่ในสิทธิบัตรทอง ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานจะได้รับผลกระทบ

สปสช.ยุติส่ง5พันล.สสจ.เล็งโอนท้องถิ่นจัดการแทน

Written by Health Focus on Saturday, 19 April 2014. Posted in Other News, News

มติชน - เลขาธิการ สปสช. เตรียมเสนอบอร์ดฯ ทำตามข้อทักท้วง สป.สธ. ยกเลิกโอนเงิน สสจ.บริหาร มอบสาขาจังหวัด-อปท. ดำเนินการแทน คาดมีผล 1 ต.ค. 2557

สปสช.หนุนพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

Written by Health Focus on Saturday, 19 April 2014. Posted in Other News, News

สปสช.หนุนส่งเสริมพัฒนา การดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ดูแลจิตใจ จัดทำ “โครงการบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียแบบมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ ชุมชน และภาคีเครือข่ายท้องถิ่น” ภายหลังระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สิทธิประโยชน์เข้าถึงการรักษาแบบครบวงจร

เปลี่ยนผ่าน'กองทุนสุขภาพตำบล'ดัน'อปท.'รับบทเจ้าภาพ 100%

Written by Health Focus on Saturday, 08 February 2014. Posted in Other News, News

กรุงเทพธุรกิจ - หลัง 8 ปี จากจุดเริ่มต้นนับหนึ่งของการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล ผลักดันโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ถือเป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถเดินหน้าจัดตั้งกองทุนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 7,776 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.68 เพื่อดูแลสุขภาพประชากร 56.66 ล้านคน

สปสช.หนุนตั้ง'หมอประจำบ้าน'

Written by Health Focus on Monday, 04 November 2013. Posted in Other News, News

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ที่อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย (มท.) เป็นประธานลงนามความร่วมมือการพัฒนาการบริการศูนย์แพทย์ครอบครัวและชุมชน อบต.บางแก้ว ระหว่างนายภัทรพล จำปารัตน์ นายก อบต.บางแก้ว และ นพ.กำพล พลัสสินทร์ ผอ.รพ.จุฬารัตน์ 3 ซึ่งเป็น รพ.เอกชน

สปสช.เตรียมขยายเมทาโดนเข้าสู่รพ.ทุกแห่ง

Written by Health Focus on Monday, 21 October 2013. Posted in Other News, News

นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. เปิดเผยว่า นโยบายของสปสช.ที่ให้ผู้เสพเข้าถึงเมทาโดนเพื่อจะมาแทนที่เฮโรอีนให้ทั่วทั้งประเทศเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ โดยตั้งเป้าให้โรงพยาบางส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  เข้ามาเป็นเครือข่ายบริการของรพ.ทุกแห่งในพื้นที่  ทั้งนี้  สปสช.มีนโยบายที่จะทำให้คนเข้าถึงยาเมทาโดน ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฝิ่นที่มีผลต่อสุขภาพน้อยกว่ามาแทนที่การเสพติดเฮโรอีน เพราะสถานการณ์ทางการแพทย์ยอมรับว่า ผู้ติดยาโดยเฉพาะเฮโรอีนเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องการได้รับการบำบัดสปสช.ได้ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ป่วยเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 2551 ในการเข้าถึงยาเมทาโดน แต่ระบบริการยังมีไม่มาก ประมาณการณ์ว่าขณะนี้ทั้งประเทศมีผู้เสพติดยาเสพติดเฮโรอีนใช้ในการฉีดยา ประมาณ 40,000-50,000 ราย หรือมีผู้เข้าถึงเมทาโดน 3,000-4,000 รายเท่านั้น หรือมีผู้เข้าถึงเพียง 10% เนื่องจากมีรพ.ที่ให้บริการได้กว่า100 แห่งจากทั้งหมดของภาครัฐที่มีกว่า 1,000 แห่ง

สปสช.จับมือปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

Written by Health Focus on Monday, 07 October 2013. Posted in Other News, News

แนวหน้า - นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดงาน "ร่วมสร้างระบบสุขภาพชุมชน  ด้วยคนท้องถิ่น" กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้  สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมและแกนนำนายก อบต./เทศบาล ระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคีสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อชี้แจงทิศทางการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ปี 2557 แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ องค์การบริหาร ส่วนตำบล/เทศบาล ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,  ตาก, สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวม 465 แห่ง เนื่องใน โอกาสเปลี่ยนประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฯ ฉบับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนต.ค.2556 นี้ โดยการเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ คาดหวังว่าจะเป็นการยกระดับให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้สอดรับกับปัญหาในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

สปสช.ทำแผนยุทธศาสตร์โรคไต 5 ปี เน้นส่งเสริมล้างไตทางช่องท้อง

Written by Health Focus on Sunday, 07 July 2013. Posted in Other News, News

สปสช.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 2556-2560 พัฒนาสิทธิประโยชน์ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เน้นนโยบายส่งเสริมล้างไตช่องท้องเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสำคัญกับการฟอกเลือดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายไต เผยผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายทุกปี ปัจจุบันมีผู้ป่วยสะสม 38,560 ราย เกินเป้าหมายไปกว่า 7,000 ราย จึงต้องเน้นควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูงไม่ให้แทรกซ้อนเป็นไตวาย

News (2012-2015)