Articles tagged with: ประกันสังคม

สปส.จ่อเพิ่มเพดานเงินเดือนผู้ประกันตน

Written by Health Focus on Friday, 27 November 2015. Posted in Other News, News

เลขาธิการ สปส.จ่อขยับเพดานเงินเดือนเก็บเงินสมทบ จาก 1.5 หมื่น เป็น 2 หมื่น ระบุ ประสาน “ไอแอลโอ”ศึกษาเพิ่มอัตราเงินสมทบแล้ว ชี้การเพิ่มฐานเงินเดือนเท่ากับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องเงินขาดรายได้ด้วย

สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เดินหน้าหรือถอยหลัง

Written by Health Focus on Friday, 20 November 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยรัฐ :  “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ “ระบบหลักประกันสุขภาพประเทศไทย”  สำหรับแนวคิดและการผลักดันเพื่อจัดตั้ง “สภาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บอกว่า ภายหลังการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทย เติมเต็มระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ เพื่อทำให้คนไทยกว่า 65 ล้านคน เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง

อัมมาร สยามวาลา : ‘สภาประกันสุขภาพ’ ไม่รวมกองทุน ไม่ใช่ซุปเปอร์บอร์ด แต่เป็นเวทีฉันทามติ

Written by Health Focus on Friday, 06 November 2015. Posted in Other News, News

แม้ว่าการจัดตั้ง “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” จะเป็นการปฏิรูประบบรักษาพยาบาลของประเทศ เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเท่าเทียมเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงครอบคลุม แต่หลัง 14 ปีของการดำเนินนโยบายยังไม่บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีหลักประกันสุขภาพ แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กองทุนรักษาพยาบาลหลักของประเทศ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเข้าถึงการรักษา แต่ยังกระทบต่อความยั่งยืนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศในระยะยาว

ประกันสังคมเพิ่มสิทธิ์เยียวยาผู้เสียหาย ยึดแนวทาง ม.41 บัตรทอง

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

นสพ.มติชน : สปส.วางแนวทางเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข ใช้รูปแบบ ม.41 บัตรทอง เตรียมนำเสนอบอร์ดการแพทย์พิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่อออกเป็นประกาศ คกก.การแพทย์ต่อไป

พิษเศรษฐกิจ ลาม 'รพ.เอกชน' คนชั้นกลางแห่ใช้บริการรัฐ

Written by Health Focus on Sunday, 04 October 2015. Posted in Other News, News

นสพ.สยามธุรกิจ : วิกฤติเศรษฐกิจลามไม่หยุด โรงพยาบาลเอกชนกระอัก คนไทยระดับกลางหดหาย ถึงเวลาป่วยไข้ต้องยอมเบียดเสียด หันไปใช้บริการรัฐหรือไม่ก็เน้นราคาถูก ตลอดจนซื้อยากินเอง เพื่อเซฟเงินในกระเป๋า ส่วนผู้ประกอบการพลิกเกมเน้นลูกค้าต่างชาติเพื่อชดเชยตลาด

‘ทีดีอาร์ไอ’ แนะ สธ.ลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ต้องปรับระบบหลักประกันสุขภาพดึงคนชั้นกลางใช้สิทธิ ลดใช้บริการจ่ายเงินเองใน รพ.เอกชน เหตุกระทบการแย่งทรัพยากร ทำให้ต้นทุนระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ‘อัมมาร’ ชี้จะดึงได้ สธ.ต้องลงทุนครั้งใหญ่ พัฒนาระบบ เพิ่มคน เพิ่ม รพ. จัดบริการให้ดีขึ้น ไม่ใช่ผู้ป่วยล้น รพ.แออัด รอคิวนาน บางแห่งดูแลผู้ป่วยถึง 5 แสนคน ระบุหลังปี 40 สธ.ไม่มีการลงทุนในด้านนี้ ต่างจาก ร.ร.แพทย์ แนะหาก สธ.จะเป็นผู้อภิบาลระบบที่ดี ต้องเลิกเป็นเจ้าของ รพ. มาทำหน้าที่ผู้ซื้อบริการ ต่อรองและควบคุมคุณภาพกองทุนสุขภาพในภาพรวมแทน หลังบทบาทขัดแย้งต้องการเป็นทั้งเจ้าของ รพ.และหน่วยงานรับประกัน ชี้หากทำได้ สปสช.ควรย้ายกลับเข้า สธ. แต่ถ้ายังไม่ได้ สปสช.ต้องทำหน้าที่แทนประชาชนต่อไป แนะเพิ่มเม็ดเงินในระบบบัตรทองด้วยการร่วมจ่ายผู้ป่วยนอก ยกเว้นโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูง

ถึงเวลาแยกกองทุนประกันสังคมเพื่อแรงงานข้ามชาติ ?

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

สิทธิชัย นครวิลัย : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาค้าแรงงาน ซึ่งยังคงมีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างในการดูแลคนเหล่านี้ ทั้งในด้านความถูกต้องตามกติกา การเข้ามาแย่งงานคนไทย และขณะเดียวกันก็มีแง่มุมของมนุษยธรรม ที่ถูกตั้งคำถามว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในด้านสภาพการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานไทย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน วันหยุด วันลา ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน รวมไปถึงการได้รับสิทธิ "ประกันสังคม" ด้วยหรือไม่

‘นิมิตร์’ ชี้นักวิชาการต้องกล้าหาญประกาศ ‘กองทุนเดียวเพื่อลดเหลื่อมล้ำ'

Written by Health Focus on Saturday, 05 September 2015. Posted in Other News, News

“นิมิตร์” ชี้ข้อเสนอ ทีดีอาร์ไอเท่ากับยอมรับประเทศมีหลายกองทุนสุขภาพได้ ยิ่งตอกย้ำความเหลื่อมล้ำ รังแกคนจน แถมไม่ชี้ชัดคนชั้นกลางไม่ใช้บัตรทอง เหตุ สธ.ต้องการยืน 2 ขา เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ให้บริการ ส่งผลการรักษาระบบบัตรทองไม่มีประสิทธิภาพ ย้ำนักวิชาการต้องกล้าหาญประกาศ “รวมกองทุนเดียว” ด้าน “ดร.อัมมาร” แจงเห็นด้วยกับข้อเสนอแต่รอรวมกองทุนเดียวเป็นไปได้ยาก ต้องเดินหน้าส่วนที่พร้อมก่อน ขณะที่ “ดร.วรวรรณ” ชี้ เป้าหมายคือลดความเหลื่อมล้ำ รวมกองทุนไม่ใช่หนทางเดียว

ประกันสังคมให้สิทธิรักษาฟันด้อยสุด แนะ สปส.ขยายคลุมทุกหัตถการ

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

ทันตแพทยสมาคมฯ แนะ สปส.ขยายสิทธิ “ทันตกรรม” เพิ่มการครอบคลุมในหลายหัตถการการรักษาทันตกรรม หลังจำกัดเพียงแค่ ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินน้ำลาย แม้จะมีการอนุญาตให้ครอบคลุมการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้แต่กลับกำหนดเพดานเบิก จ่ายครั้งละ 300 บาท ไม่เกิน 600 บาทต่อปี และฟันเทียมตั้งแต่ 1,300-4,400 บาท ทุก 5 ปี ชี้เป็นระบบรักษาพยาบาลสิทธิทันตกรรมต่ำสุด ซ้ำผู้ประกันตนต้องถูกบังคับร่วมจ่ายโดยหักจากเงินเดือนทุกเดือนและนายจ้าง จ่ายสมบท ขณะที่ “บัตรทอง - ขรก.” สิทธิทันตกรรมรักษาครอบคลุมเกือบทั้งหมด

เตรียมเสนอ ครม.ตั้ง คกก.สุขภาพอำเภอ นำร่อง 15 พื้นที่ กระจายอำนาจแบบใหม่ ไม่เน้นถ่ายโอน

Written by Health Focus on Friday, 14 August 2015. Posted in Other News, News

กมธ.ปฏิรูป ระบบสาธารณสุข สปช. แจงข้อเสนอตั้ง “คกก.สุขภาพระดับพื้นที่/อำเภอ” สถานะนิติบุคคล กระจายอำนาจบริหารระบบสุขภาพรูปแบบใหม่ ไม่ต้องถ่ายโอน เน้นการมีส่วนร่วมหน่วยบริการ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกฎหมายรองรับ ลดบทบาทส่วนกลาง ส่งผลจัดบริการใกล้ชิดชาวบ้านมากขึ้น แก้ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ตรงจุด หลังผ่านสภาปฏิรูปเสียงเอกฉันท์ พร้อมเสนอ ครม. เดินหน้า 15 พื้นที่นำร่อง

ยันสภาประกันสุขภาพเพื่อออกสิทธิประโยชน์กลาง ไม่มีข้อเสนอโอนงบมาให้บริหาร

Written by Health Focus on Saturday, 08 August 2015. Posted in Other News, News

กก.ประสาน งาน 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐยัน ข้อเสนอสภาประกันสุขภาพยึดหลักกลมกลืน ไม่ลิดรอนสิทธิอื่น ออกสิทธิประโยชน์กลางเท่านั้น ไม่ใช่การรวมกองทุน และไม่มีการโอนงบมาให้คกก.สภาประกันสุขภาพบริหาร งบกองทุนไหนก็ยังอยู่กองทุนนั้น ส่วนร่างกฎหมายที่เผยแพร่ก็ไม่ใช่ฉบับสมบูรณ์ แม้แต่ชื่อยังไม่ลงตัว ด้าน นพ.ไพบูลย์ ชี้หากต้องสร้างความเป็นธรรม ลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ กลไกกลางในการทำงานช่วยได้ แต่ต้องถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ทั้งในทางวิชาการและกลุ่มผลประโยชน์ และสร้างกระบวนการมีส่วนรวม เชื่อมีโอกาสสำเร็จในรัฐบาลยุคนี้

อัมมารดัน กม.ตั้งสภาประกันสุขภาพ ชี้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาว

Written by Health Focus on Thursday, 06 August 2015. Posted in Other News, News

นสพ.ไทยโพสต์ : “นักกฎหมาย” ต้านร่าง พ.ร.บ.ใหม่ ตั้งสภาประกันสุขภาพฯ ชี้ประเด็นไม่ให้สิทธินายกฯ ประธานสภาฯ รวมทั้ง รมว.ที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบอร์ด มีสิทธิ์มีเสียงลงมติเรื่องต่างๆ ด้าน “อัมมาร” ยันผลักดันต่อ เพราะมีเจตนารมณ์ทำให้การบริหารงาน 3 กองทุนเท่าเทียมกัน ส่วนนายกฯ และ รมว.ที่เป็นบอร์ดต้องทำหน้าที่แค่กลั่นกรอง แต่ไม่ถือว่าถูกลิดรอนอำนาจ เหตุไปตัดสินใจในชั้น ครม.ได้อยู่แล้ว

บอร์ดสุขภาพจิตหารือลดช่องว่างเปลี่ยนสิทธิ หลังพบปัญหาได้รักษาไม่ต่อเนื่อง

Written by Health Focus on Friday, 17 July 2015. Posted in Other News, News

“ยงยุทธ” ประชุมบอร์ดสุขภาพจิต หารือลดช่องว่างเปลี่ยนสิทธิรักษาจาก 30 บาทไปประกันสังคม หลังพบมีปัญหา ได้รักษาไม่ต่อเนื่อง ต้องสำรองจ่ายก่อน พร้อมผลักดันรายการฟื้นฟูคนพิการ 26 รายการเข้าสู่รายการของ สปสช.หลังปัจจุบันมีแค่ 9 รายการเท่านั้น

“หมอดำรัส” ยันคุณภาพ “Stent บัตรทอง” ประสิทธิภาพรักษาหัวใจตีบ ไม่ต่างระบบสุขภาพอื่น

Written by Health Focus on Saturday, 11 July 2015. Posted in Other News, News

“หมอ ดำรัส” ยืนยันคุณภาพ “Stent บัตรทอง” ประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจไม่ต่างสิทธิระบบสุขภาพอื่น เหตุร่วมมือบริษัททำ CSR จัดซื้อราคาถูก ยอมรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจสิทธิบัตรทองตายมากกว่าสิทธิ ขรก. จากภาวะอาการแย่กว่า เข้าถึงการรักษาช้า แถมระบบเบิกจ่ายยังไม่รองรับ ทำ รพ.กังวลค่ารักษา พร้อมห่วงสถานการณ์ รพ.รัฐ-เอกชน แห่เปิดศูนย์โรคหัวใจทั่วประเทศร่วม 100 แห่ง จากปี 45 มีเพียง 12 แห่ง หวั่นมาตรฐานแย่ กระทบผู้ป่วยโรคหัวใจ ชี้ต้องมีมาตรการควบคุม รพ.รวมถึงหมอทำหัตถการ ด้าน สปสช. เผยอยู่ระหว่างทบทวนปัญหา เพื่อปรับปรุงระบบดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ

“อายุรแพทย์ไต มข.” ยันอัตราตายผู้ป่วยไต บัตรทองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

Written by Health Focus on Sunday, 05 July 2015. Posted in Other News, News

“หัวหน้าสาขาโรคไต คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น” ยืนยันอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยไตบัตรทองอยู่ในระดับมาตรฐาน เหตุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีภาวะเสี่ยงสูงอยู่แล้ว แถมเป็นระบบช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยจากเดิมเข้าไม่ถึงการรักษาเพราะยากจน แต่ยอมรับมีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยใน 2 ระบบ เนื่องจากประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวัยแรงงาน สุขภาพดีกว่า ขณะที่สวัสดิการข้าราชการมีเศรษฐฐานะดี สามารถดูแลสุขภาพได้ดีกว่า

[12 3 4  >>  

News (2012-2015)