Articles tagged with: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชี้เว็บไซต์แสดงค่ารักษา ไม่ตอบโจทย์ รพ.เอกชน คิดแพง

Written by Health Focus on Saturday, 19 December 2015. Posted in Other News, News

‘หมอธีระ’ อาจารย์แพทย์ จุฬาฯ ชี้ แก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน ครึ่งปีไม่คืบ เหตุ นายกฯ ไม่ใส่ใจ แนะต้องดึงเรื่องดูเอง หากเห็นความสำคัญ 33,000 รายชื่อร้องเรียน หลังกลไกตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาเป็นแค่ปาหี่ ออกมาตรการแก้ปัญหา ติดฉลากยา ทำเว็บไซต์แสดงราคาไม่ตอบโจทย์ แถมขาดการมีส่วนร่วม แนะต้องหาจุดร่วมราคากลางเหมาะสม ไม่เรียกเก็บเกินจริง ประชาชนใช้สิทธิประกันสุขภาพรัฐภาวะฉุกเฉิน รพ.เอกชนได้

'รพ.เอกชน' อ้างแจงราคายาก แนะแยกแพคเกจไทย-ต่างชาติ

Written by Health Focus on Thursday, 21 May 2015. Posted in Other News, News

นสพ.มติชน : คณะทำงานแก้ปัญหาค่ารักษา รพ.เอกชน เตรียมเชิญ รพ.เอกชน สมาคม รพ.เอกชน ร่วมหารือในสัปดาห์หน้า ระบุจะหารือให้มีการแจ้งค่ารักษาแยกเป็นแพคเกจ ชาวต่างชาติและคนไทย ด้าน รพ.วิภารามแจง ปัจจุบันแจ้งอัตราค่าบริการล่วงหน้าอยู่แล้ว แต่อาจไม่ละเอียดเพราะผู้ป่วยแต่ละรายมีภาวะแทรกซ้อนต่างกัน ขณะที่ กพย.อยากให้เชิญ ภาคประชาชน แบะนักวิชาการร่วมหารือด้วย

สธ.สร้างความเข็มแข็งคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน

Written by Health Focus on Sunday, 22 March 2015. Posted in Other News, News

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีประชุมวิชาการ สร้างความเข้มแข็ง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  ประจำปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นระบบสาธารณสุขไทยแก่ประชาคมอาเซียน พร้อมมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคฯ ชนะเลิศระดับจังหวัด และเขต รวม 45 แห่ง

เสนอ 3 สมดุลคุมค่ารักษา ‘เข้าถึงบริการ-คุณภาพ-ค่าใช้จ่าย’

Written by Health Focus on Saturday, 07 February 2015. Posted in Other News, News

กำหนดราคากลางค่ารักษายังไม่คืบ รอ สธ.เดินหน้า เผยเป็นนโยบายที่สมัย นพ.ประดิษฐ อดีตรมว.คนเก่าเดินหน้าไว้ คณบดีศิริราชย้ำต้องรักษาสมดุล 3 ด้าน การเข้าถึงบริการ คุณภาพ และค่าใช้จ่าย

ผลวิจัยเด็กไทยระบายความทุกข์ด้วย'การกิน' แนะปลูกฝังสุขบัญญัติ 10ประการ

Written by Health Focus on Saturday, 31 May 2014. Posted in Other News, News

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ในเด็กนักเรียนอายุ 9-12 ปีทั่วประเทศ ในปี 2557 พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้งด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย อารมณ์สังคมและครอบครัว และใช้วิธีกินเพื่อระบายความทุกข์ และยังพบเด็กชอบดื่มน้ำอัดลม กินขนมหวาน เสี่ยงความอ้วนเยือน จับมือโรงเรียนสังกัดสพฐ. เร่งสร้างพฤติกรรมสุขภาพ หวังเด็กสุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี

36 ปีแห่งการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติกับเส้นทางการเป็น อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มวัย

Written by Health Focus on Wednesday, 26 March 2014. Posted in Other News, News

บ้านเมือง - อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลที่สมัครใจเสียสละทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวมในด้านการดูแลสุขภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับเงินเดือน ณ วันนี้ ที่มีอยู่ประมาณ 1,040,000 คน ซึ่งตัวเลขดูเหมือนค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบต่อสัดส่วนต่อประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณกว่า 64 ล้านคนนั้นยังไม่เพียงพอ อสม.จำเป็นต้องพัฒนาขยายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป ในเรื่องนี้ นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนา อสม. และนโยบายในปีนี้ว่า "กรมฯ จะเน้นให้ อสม.ก้าวสู่การเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชนทุกกลุ่มวัย โดยพัฒนา อสม. ให้มีความเชี่ยวชาญตามหลักสูตรในแต่ละระดับ พร้อมการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของ อสม. ให้เป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น  และการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติปี 2557 นี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 20 มีนาคม 2557 ที่ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยมีการมอบรางวัล อสม.ดีเด่น รางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ต่อเนื่องกันมาทุกปี"

ภารกิจ ของ สบส.ในการเข้าสู่อาเซียน

Written by Health Focus on Saturday, 14 September 2013. Posted in Other News, News

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 "ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน" ภายใต้กรอบ กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงพันธกรณีตามพิมพ์เขียว (Blueprints) แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่ากันในอาเซียน (MPAC) จาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 การบูรณาการยุทธศาสตร์อาเซียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

สุขบัญญัติขจัดโรคเรื้อรัง

Written by Health Focus on Sunday, 07 July 2013. Posted in Other News, News

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์งาน "สุขบัญญัติ ขจัดโรคเรื้อรัง" ที่พุทธวิชชาลัย สถาบันราชภัฏพระนคร ในวันที่ 20 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00-13.00 น. โดยจะมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้เรื่องสุขบัญญัติกว่า 1,000 คน น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยว่า สุขบัญญัติเป็น ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคม มีข้อกำหนดไว้ 10 ประการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประกาศใช้เป็นสุขบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2539 เป็นต้นมา และกำหนดให้วันที่ 28 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันสุขบัญญัติแห่งชาติ" และประกาศให้ดำเนินการเผยแพร่แก่ประชาชนต่อไป

News (2012-2015)