เขตสุขภาพกับประเด็นการวิจัย

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 08 August 2013
  • Author: ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขและเขตกรุงเทพมหานคร และโอกาสวิจัยสำหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ” เรื่อง โจทย์วิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขและเขตกรุงเทพมหานคร ในมุมมองของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดย ดร.นพ.วินัย ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร