มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 13 September 2013

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเพื่ออภิปรายในหัวข้อ “มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ในทัศนคติของขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้แก่ สภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐานฯ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพในอนาคต