การปรับโครงสร้างการบริหารการจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 08 August 2013
  • Author: นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการของกระทรวงสาธารณสุขและเขตกรุงเทพมหานคร และโอกาสวิจัยสำหรับโรงเรียนแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการและการส่งต่อ” เรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารการจัดรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการให้บริการสุขภาพการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย และแนวทางการพัฒนาเครือข่าย 12 เขตบริการในอนาคต ในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข